Vstupní schodiště kláštera serafů

Vstupní schodiště kláštera serafů

Vstupní schodiště kláštera serafů. Serafa stojí před vstupním portálem se schodištěm vedoucím do nitra ve skále vytesaných prostor kláštera serafů.

Cstupní terasa před vchodem do knihovny starších je místo, kde se rozšiřuje prostor po překonání vstupního mástku přes skalní rozsedlinu.

Most ke knihovně starších.

Socha v klášteře serafů stojí v klášterní zahradě.

Socha v knihovně serafů na severu Ancarie.

Úklid knihovny starších v klášteře serafů.

Unikátní element Ancarie.

Mezi zdmi ruin v hlubokém lese.

Hologram serafa v knihovně starších kláštera serafů.

V podzemí knihovny kláštera serafů.

Obchodník v knihovně má v sortimentu řadu předmětů, které při využití adále vylepšují bojeschopnost serafy.

Ajša Aimée děkuje serafě.

Duhová serafa v boji.

Živly Ancarie.