Velký úklid knihovny

Velký úklid knihovny

Velký úklid knihovny starších. Serafa uklízí podzemí knihovny starších v klášteře serafů u průsmyku Ledového potoka od goblinů a žabích obrů, kteří se v něm usídlili a dělají zde nepořádek. Modří žabí obři padají po jejích útocích k zemi jako zralé hrušky.

Přístupový most vede ke knihovně starších a umožňuje do ní vstoupit.

Terasa před vchodem do knihovny starších v klášteře serafů.

Tahle posvátná socha umožňuje serafě zvýšit si limit poškození ohněm.

Element je unikátní fenomén.

Konec světa navštívila démonka, která na tohle místo přiletělo. Létání se dá mnohdy i překvapivým způsobem využít.

Mezi zdmi ruiny v lese.

Vítězství nad žabími obry na sněhem zasněžené pěšině.

Obchodník nad knihovnou starších obchoduje s předměty, které se mohou serafě hodit.

Vrána letí nad pouští, stejně jako démonka může také vrána díky schopností létat navštívit mnoho jinak nepřístupných lokací.

Čutora s vodou pro žíznicího vojáka.

Březový háj navštívila serafa během své cesty Ancarií.

Jezdci apokalypsy hlídkují v nízkým lesem pokrytém terénu.

Po boji s drakem H'nila.