Tarantula Mortis

Tarantula Mortis

Tarantula Mortis je obří pavouk. Kapitální kousek zobrazený na tomto obrázku má level 77. Pavouk Tarantula Mortis stojí, zatím nic netušíc, na poušti a pohybuje svými jedem napuštěnými kusadly.

Všeobecná mela na předměstí Udatína.

Obři u cesty k ruinám poblíž nichž čeká Tarantula Mortis se utkali se serafou.

První drak ve hře.

Po boji s drakem, ve kterém serafa použila sloupy světla.

Pouštní město Chorad-Nur se nachází daleko v poušti, na místě, kde se nachází zdroj vody.

Nemrtváci oživují nehostinnou poušť.

Vrána letí pouští mávajíc svými černě zbarvenými křídly.

Zombie mají svá specifika.

Říční ostrůvek daleko na jihu.

Prázdná poušť umožňuje rychlé cestování bez zdržování bojem.

Lávka spojuje poušť s říčním ostrůvkem.

Bojový skok umožňuje zaútočit na velkou zvdálenost.

Královna medůz žije v podzemí, které kromě ní obývají temní elfové.

Břízy rostoucí v březovém háji, poskytují velmi ceněný druh březového dřeva.

Udatín je správní centrum Ancarie.

Brod přes Ledový potok daleko na serau Ancarie.

Jezdci apokalypsy křižují v sedlech svých černých vraníků krajinu.

Chudinská čtvrť Udatína.

Vstupní schodiště stopá vzhůru před vstupem do kláštera serafů na severu.

Temní elfové hlídkují v lese.

Bestiář je pestrý a početný.