První drak

První drak

První drak. Serafka seraX po jejím prvním vítězství nad drakem.

Kostra draka v poušti se nachází daleko na jihu v těžko přístupné oblasti jižní pouště.

Drak HNila jižně od města v poušti.

Po boji s drakem v poušti.

Premiérový zlatý drak.

Pouštní vrána poletuje nad pouští.