Mrtvý muž

Mrtvý muž

Mrtvý muž leží v trávě poblíž cesty z Udatína do Útočiště a dále na Vranov. Jeho osudovou chybou bylo napadení kelem procházející serafy.
Cesta pokračuje směrem doleva na křižovatku, za níž leží místo, na kterém jsou léčivé byliny potřebné ke splnění jednoho z úkolů zadaných na Udatíně. Ještě dále leží rozcestí u Útočiště a potom se již za mostem a starou ruinou domu otevře pohled na Vranov.

Udatín je metropole Ancarie.

Chudinská čtvrť není zrovna výkladní skříň Udatína.

Jezdci apokalypsy jsou, dokud sedí v sedle koně, pohybliví a nepříjemní protivníci, kteří toho také hodně vydrží.

Boj pod hradbami se rozhořel po příchodu serafy.

Vrána letí pouští.

Kovář vyrábí pozoruhodné předměty.

Temní elfové hlídkují v prostoru vstupu do podzemí.

Po boji s královnou medůz je chvilka na vydechnutí a rozdělení kořisti.

Březový háj skýtá mnoho březového dřeva.