Mezi stromy

Mezi stromy

Serafa seraX a mág bojují na kamenné cestě vinoucí se mezi stromy na louce pod Udatínem.

Metropole Ancarie Udatín je centrum zdejší ekonomiky, nalezeme zde spoustu kupců i řemeslníků.

Mrtvý muž leží na trávě.

Boj pod hradbami na předměstí Udatína.

Most u vesnice Bellevue.

Prázdná poušť vyčištěná od příšer.

Chudinská čtvrť na Udatíně.

Jezdci apokalypsy jsou velice pohybliví na svých černých koních.

První drak šel k zemi.

Kovář v pouštním městě.

Serafa pózuje po boji s královnou medůz, ze které parta získala mnoho zlata a předmětů.

Temní elfové poblíž vchodu do podzemí.

Březový háj v oblasti severně od Rašelinova.