Ledový goblin

Ledový goblin

Ledový goblin bojuje se serafou v podzemních sálech knihovny starších.

Terasa před vchodem, na kterou vede starobylé schodiště, po kterém serafa vystoupala, následně se chystá otevřít dveře a bude dále pokračovat do vstupní haly chrámu serafů.

Most ke knihovně starších je stále i po dlouhých letech v dobrém stavu a lze po něm bez obav přejít. Tento most dokládá umění a kvalitu práce dávných stavitelů.

Posvátná socha serafů.

Velký úklid byl již delší dobu zapotřebí.

Mezi zdmi budovy, která je již delší dobu opuštěná.

Vítězství v krajem zapadané krajině, jejíž běl tvoří kolorit místa.

Silný úder rozhoduje o vítězství.

Element živlu.

Mordor pravděpodobně neexistuje a je to jen legenda.

Obchodník nad knihovnou obchoduje s předměty, které přijdou vhod a doplní serafě cenné vlastnosti a dovednosti.

V podzemí knihovny starších je ukryto vědění.

Čutora pro vojáka.

Jezdci apokalypsy projíždí zalesněnou krajinou.

Vrána letí pouští

Březový háj, kudy vede serafina cesta, je místo těžby unikátního druhu březového dřeva.

Temní elfové na povrchu Ancarie.