Klášter plný goblinů

Klášter plný goblinů

Klášter u průsmyku Ledového potoka plný ledových goblinů. Místnosti kláštera jsou plné goblinů, kteří obtěžují procházející serafu.

Vstupní schodiště kláštera serafů stoupá ke dveřím do vstupní haly.

Socha v knihovně s vědomostmi serafů.

Socha v klášteře je pokryta krápníky ledu.

Vítězství na žabími obry není pro vycvičenou serafu nikterak pozoruhodným vítězstvím.

Element v Mrazgradu je jedním z mnoha, po kterých serafa pátrá.

Mezi zdmi ruin rozpadající se dávno opuštěné budovy.


Hologram serafa v knihovně.

V podzemí knihovna v klášteře serafů v údolí Ledového potoka daleko na severu Ancarie.

Obchodník v knihovně obchoduje s cennými předměty, které se serafě mohou hodit.

Portál u kláštera serafů umožňuje rychlé cestování na mnohá místa v Ancarii.

Most ke knihovně v klášteře.

Mordor je legenda.

Ajša Aimée radí serafě.

Silná slova bez příslušného činu jsou jako vanoucí vítr.

Živly byly rozptýleny do čtyř větrů.

Ancarijský bestiář je pestrý.