Díra ve zdi

Díra ve zdi

Díra ve zdi, kterou je možné se protáhnout a pokračovat dál na cestě do Mrazgradu pro element. Díra ve zdi se dá lehce přehlédnout a občas může být místem zákysu. Leží přímým směrem za vchodem do kláštera serafů.

Starobylé vstupní schodiště kláštera serafů umožňuje pohodlně vstoupit do vstupní haly.

Klášter je plný goblinů a to serafu uvedlo do bojového šílenství.

Socha v klášteře serafů v údolí Ledového potoka.

Úder mezi nohy obra patrně bolí.

Serafa oslavuje vítězství na obry v zasněženém průsmyku.

Serafa stojí mezi ruinami, její další cesta vede k brodu přes potok a poté k elementu a portálové bráně.

Element je vzácný.

Portál v kláštera serafů umožňuje serafám rychle cestovat.

Hologram serafa v knihovně starších sděluje serafě informace, které jí přijdou vhod.

V podzemí kláštera serafů v údolí Ledového potoka.

Velký úklid knihovny v klášteře serafů.

Obchodník v knihovně.

Most ke knihovně se klene přes hlubokou propast.

Ledový goblin není vycvičené serafě důstojným protivníkem ani v početných houfech.

Mordor Sacred neexistuje.

Jezdci apokalypsy v pustinách.

Ajša Aimée je npc postava.

Goblini slouží silnějšímu.

Březový háj produkuje březové dřevo i listí, které je léčivou bylinou.

Živly Ancarie.

Temní elfové žijí v podzemí.

Ancarijský bestiář s mnoha tvory.