Brod přes Ledový potok

Brod přes Ledový potok

Brod přes Ledový potok. Serafa se brodí přes potok cestou na sever od kláštera serafů k Mrazgradu.

Cesta za elementem, který musí serafa pro splnění svého úkolu nalézt a získat.

Portál v klášteře serafů umožňuje rychlé cestování.

Socha v klášteře serafů.

Vstupní schodiště kláštera serafů umožňuje serafám vstoupit.

Klášter je plný goblinů, což nebývalo zvykem.

Element v Mrazgradu přišel serafě vhod.

Díra ve zdi umožňuje pokračovat v cestě.

Serafa si vychutnává vítězství na obry při cestě zasněženým průsmykem.

Mezi zdmi bývalého kláštera.

V podzemí knihovny serafů je ukryto vědění.

Hologram serafa k knihovně stále funguje.

Velký úklid knihovny serafů.

Ledový goblin je pro vycvičenou serafu cvičný cíl.

Obchodník prodává různé přeměty a vybavení, které se může hodit.

Most ke knihovně i poletech stále stojí.

První drak serafy seraX.

Zombie kráčejí pouští.

Královna medůz žije v podzemí.

Goblini různých druhů.

Na sběru léčivých bylin pužitých při přípravě léku.

Živly byly kdysi rozptýleny nejstarším serafem.

Sir John Dobrotivý děkuje.

Prázdná poušť, na které se nic nehýbe.