Na druhé straně

Na druhé straně

Serafka stojí po skoku na druhé straně vody. Doskočila vedla kovářova ohně. Serafka se dívá směrem na sever, kde je nyní vidět celý portál a vpravo pod pařezem stojí mistr bojových umění, u kterého je možné měnit runy. Vlevo nahoře je vidět vchod do věže, v jejímž podzemí se nalézají teleporty do různých koutů Ancarie.