Hopla

Hopla přes vodu

Hopla přes vodu na ostrov. Skok z planiny za jižním pobřeží jezera. Na ostrově stojí přímo vedle místa, na které serafka doskočí, kovář. Kousek opodál stojí kupec, u něhož je možné prodat a koupit potřebné předměty a goblin s radou do začátku hry. Za goblinem je vidět portál vedoucí do Bellevue. Vedle balvanu nad kovářem je truhla, do které si postava může odkládat věci, které ihned nepotřebuje, ale kterých by bylo škoda se zbavovat.