Element

Element

Serafa se Šarífou v místnosti s elementem v Mrazgradu.

Čutora s vodou.

Na druhé straně vodního toku.

Sacred králík.

Michaelius.