Sacred

Sacred bestiář

Bestiář nepřátel ze hry Sacred.

Draci

Kostra draka Draci jsou kořením každé správné RPG hry a tvůrci Sacred naštěstí tímto kořením nešetřili. Draků žije ve světě Ancarie dostatek i pro nejnáročnějšího dobrodruha. Asi první drak na kterého hráč při své cestě Ancarií narazí je dračice H'nila, paní z Orcusu, která se usadila v poušti jižně od skřetího města Chorad-Nur. Další draci jsou Lorinor z Tyr-Fasulu, Draconis Mortis, Sisslith - strážce Mrazgradu, Sirithcam, Acutami, Sisslith - drak z mokřin, na elfím území Tyr-Fasul čekají dva draci na jednom místě - Smrtimraz a Zamrazil, z dračího vejce, které nabízí kupec Helkemel u mostu nad Mlhomorem se také může vylínout drak. V Dračí sluji mezi Chmurovicemi a Mlhomorem žije hodný drak Loromír, který zadá postavě několik úkolů.

Skřeti a goblini

Skřeti a goblini se vyskytují v hojných počtech především v pouštních oblastech na jihu Ancarii ale na menší skupinky skřetů a goblinů lze narazit prakticky po celé Ancarii. Jsou to nepříliš nebezpeční protivníci.

Ledový goblin se hojně vyskytuje na severu v oblastech ležících kolem Ledového potaka, kláštera serafů a Mrazgradu.

Goblini

Obři

Základní dva druhy ancarijských obrů jsou obři skalní a žabí obři z ledových oblastí na severu.

Žabí obři

Temní elfové

Temní elfové obývají skalní pevnosti v jeskyních Žurag-Nar a Verag-Nar a krajinu v širokém okolí Rašelinova.

Nemrtví

Ghúlové a zombie jsou nemrtvé bytosti, které jsou po své smrti mocnější než v dobách své radostnější existence. Zombie jsou silní ale pomalí protivníci, které je výhodné likvidovat na dálku.

Kostlivci

Kostlivci jsou obdobně pomalí protivníci jako zombie, ale mají dvě nepříjemné vlastnost, jednak se mohou při zásahu znenadání rychle rozběhnout směrem k tomu, kdo je zasáhl. Druhou nepříjemností je jejich zvyk někdy se vyhnout zlikvidování odhozením hlavy a pokleknutím, načež za několik okamžiků opět vstanou a pustí se do boje.